OVER VAN VEEN ADVOCATEN

Van Veen Advocaten is een nichekantoor op het gebied van bouw- en vastgoedrecht en juridische ondersteuning aan ondernemers.

Het kantoor is in 1989 opgericht als bedrijfsjuridisch advieskantoor en fungeert sinds 1996 als advocatenkantoor.

Het kantoor is klein en compact en kenmerkt zich door korte lijnen en slagvaardig optreden op een hoog juridisch niveau.

Naast advocaat voor het midden- en kleinbedrijf is Van Veen Advocaten ook huisadvocaat van enkele grote landelijke organisaties in de Bouw, zoals Woningborg N.V., Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Bouwfonds.

Bouw- en vastgoedrecht
Van Veen Advocaten heeft jarenlange ervaring met het adviseren en procederen in bouwrechtelijke kwesties bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, De Stichting Geschillencommissie Garantiewoningen (SGC) en de gewone rechter.Het gaat daarbij vaak om geschillen uit koop-/aannemingsovereenkomsten, al dan niet met toepassing van een garantie- en waarborgregeling van het GIW, Woningborg of SWK of met toepassing van de UAV.

Van Veen Advocaten heeft daarnaast twintig jaar lang de juridische afdeling van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) te Rotterdam geleid, waardoor Van Veen Advocaten als één van de weinigen in Nederland specialist is op het gebied van koop-/aannemingscontracten en garantie- en waarborgregelingen.

Juridische ondersteuning van (mkb) ondernemers
Van Veen Advocaten is meer dan 25 jaar geleden gestart als bedrijfsjuridisch advieskantoor.

Voor het midden- en kleinbedrijf vervult Van Veen Advocaten (naast haar bouwrechtelijke specialisatie) de functie van “juridische huisarts”. Een ondernemer kan met alle juridische problemen en geschillen bij Van Veen Advocaten terecht.

De nadruk ligt daarbij op zakelijke geschillen, aansprakelijkstellingen en beslagleggingen. Daarnaast worden o.a. incassowerkzaamheden verricht en wordt er over arbeidsrechtelijke kwesties geadviseerd.