ONZE JURISTEN

Ron van Veen
Ron van Veen is de eigenaar van Van Veen Advocaten. Hij is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten en geeft voor SDU regelmatig bouwrechtcursussen aan o.a. advocaten en notarissen. - SDU Juridische opleidingenCV Ron van Veen

Kennis en ervaring

Advocaat en adviseur van o.a. :
 • Woningborg N.V. te Gouda
 • Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) te Rotterdam
 • Bouwfonds Property Development B.V.
 • Aannemers, architecten en projectontwikkelaars
 • MKB o.a. incasso en beslaglegging


Recente activiteiten
 • Deelname expertmeeting Instituut van Bouwrecht inzake versterking positie Bouwconsument
 • Klankbord Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake het Wetsvoorstel
  Kwaliteitsborging voor het bouwen en verbetering positie bouwconsument
 • Het geven van bouwrechtcursussen voor de SDU
 • Advisering Woningborg en SWK over nieuwe Garantie- en waarborgregeling


Voormalige activiteiten, o.a. :
 • Lid Commissie koop-/aanneming, het EG beraad voor de Bouw, de Begeleidingscommissie bouwconsumentenrecht,
 • Secretaris GIW bestuur, GIW directeurenoverleg en GIW commissie regelgeving
 • Advisering Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) over de NHG normen bij nieuwbouwwoningen
 • Het geven van bouwrechtcursussen aan projectontwikkelaars en bouwbedrijven in Nederland, alsmede aan de Vereniging Eigen Huis en rechtsbijstandverzekeraars (o.a. Interpolis, Achmea)
 • Betrokken bij het opzetten van het arbitrage instituut AIG


Sandy Luijkenaar

Kennis en ervaring
Sandy Luijkenaar is sedert 2007 werkzaam bij Van Veen Advocaten, na vijf jaar bij een ander advocatenkantoor werkzaam te zijn geweest. Zij is net als Ron van Veen gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht en ondersteunt Ron in zijn werkzaamheden.