RECENTE JURISPRUDENTIE - KLANTBEOORDELINGEN


Hieronder voorbeelden van enkele recente gepubliceerde gerechtelijke en arbitrale uitspraken waarbij Ron van Veen als advocaat betrokken was, gevolgd door een reactie van de betrokken klant.

- Arbitraal vonnis Raad van Arbitrage voor de Bouw d.d. 25 september 2014, nr. 80371

Strekking: de diverse vorderingen tot herstel van bouwkundige gebreken en tekortkomingen (o.a. lekkage) van de eigenaar / verkrijger van een nieuwbouwwoning met GIW garantie jegens Tetteroo Bouw- en Projectontwikkeling B.V. worden afgewezen.

Voor wat betreft toetsing aan de koop-/aannemingsovereenkomst verklaart de Raad van Arbitrage zich onbevoegd. Ter zake van de toetsing aan de GIW regeling wordt de verkrijger niet ontvankelijk verklaard.

Tetteroo is voor 100% in het gelijk gesteld.

Vindplaats:
Link naar de uitspraak

Reactie ir. Jan van der Sloot, directeur Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling B.V. over de samenwerking met Ron van Veen:
"Wij zijn helemaal tevreden over de aanpak. Snel oordeel en duidelijkheid voor de zitting en kantig gereageerd tijdens de zitting. Ook de andere adviezen werden adequaat afgedaan."

- Arbitraal vonnis Raad van Arbitrage voor de Bouw d.d. 1 oktober 2014, nr. 80699

Strekking: vordering van een VvE tot verbouwing van een appartementencomplex c.q. vervangende schadevergoeding jegens Bouwfonds wegens het niet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften van een appartementengebouw afgewezen.

Bouwfonds is voor 100 % in het gelijk gesteld.

Vindplaats:
Link naar de uitspraak

Reactie Tjerk Voorwinden van Bouwfonds over de samenwerking met Ron van Veen:
"Ron en zijn team bleken in staat een snelle analyse te maken van het dossier en ons daarover van een helder en scherp advies te kunnen voorzien. Door de jarenlange juridische ervaring in het Vastgoed, in combinatie met de uitgebreide kennis van de verschillende garantieregelingen en jurisprudentie, is hij in staat gebleken juiste afwegingen te maken en goede resultaten te bereiken"

- Arbitraal vonnis Raad van Arbitrage voor de Bouw d.d. 5 december 2014, nr., 80778

Strekking: de vordering van een VvE tot herstel van bouwkundige gebreken en tekortkomingen aan een appartementengebouw jegens Verschoor Bouw wordt niet ontvankelijk verklaard.

Verschoor is voor 100% in het gelijk gesteld.

Vindplaats:
Link naar de uitspraak

Reactie Arne Verschoor, directeur Bouw- en Aannemingsbedrijf Gebr. Verschoor B.V. over de samenwerking met Ron van Veen:
"Ron van Veen heeft het bouwkundig dossier in korte tijd tot zich genomen en weet op een kordate manier de vertaalslag te maken naar wat er vervolgens juridisch moet worden ondernomen."

- Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 16 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9843

Strekking: de vorderingen van de curator in een faillissement tot betaling van de resterende aanneemsom door een verkrijger van een nieuwbouwwoning, alsmede de vrijwaringsvordering van de verkrijger jegens Woningborg op grond van de garantieregeling, worden door het Gerechtshof in hoger beroep afgewezen. In de hoofdzaak was Woningborg gevoegde partij, in de vrijwaringszaak gedaagde partij. Woningborg is zowel in de hoofdzaak als in de vrijwaringszaak voor 100% in het gelijk gesteld.

Vindplaats:
Link naar de uitspraak

Reactie mr. Linda van Kooten, juriste bij Woningborg N.V. over de samenwerking met Ron van Veen:
"Het is prettig samenwerken met Ron van Veen. Hij is geheel op de hoogte van de toch wel specifieke regelgeving waarmee Woningborg te maken heeft. Hij is altijd bereid tot en bereikbaar voor overleg. Hij werkt snel en nauwkeurig en geeft duidelijke, goed onderbouwde en eerlijke adviezen."